Oferta

Swoją pomoc oferuję dorosłym i młodzieży w zakresie:

  • kryzysów emocjonalnych i trudnych sytuacji życiowych,
  • objawów somatycznych,
  • objawów nerwicowych,
  • stanów depresyjnych,
  • zaburzeń odżywiania,
  • zaburzeń osobowości,
  • problemów w relacjach rodzinnych i partnerskich,
  • zaburzeń preferencji seksualnych i identyfikacji płciowej.