O mnie

Mgr Joanna Ciesielska
psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Psychoterapia. Ukończyła Studium Terapii i Treningu Interpersonalnego. Posiada dyplom ukończenia Kursu Psychoterapii Dynamicznej w Warszawskim Centrum Psychologicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada certyfikat psychoterapeuty. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii.

Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży w oparciu o nurt psychodynamiczny, a także metodologię Gestalt.

Na co dzień pracuje na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Mlodzieży przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz zajmuje się pracą z osobami uzależnionymi od narkotyków w ośrodku MONAR w Warszawie. Ma również doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą w zakładach poprawczych.

Pracuje z osobami w podeszłym wieku w krakowskim ośrodku Opieka całodobowa, gdzie uczestniczy w unijnym programie poprawy wsparcia psychologicznego dla seniorów.